Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

A  N  T  I  F  O  N  T 

( V vek p. n . e. )

Antifont je atinjanjin, poznat kao „Kuvar rasprava“. Prvi je formulisao tezu o jednakosti Helena i nehelena. Bio je tumač snova ali i politički znalac.

Prema Antifontu, svi ljudi su po fizisu ( prirodnom pravu) jednaki, svi imaju iste potrebe koje na sličan način zadovoljavaju. Kao i drugi sofisti, on smatra da su društveni zakoni proizvoljni i stvar slučajnosti, a da su prirodni zakoni nužni. Reč je o razlici između društvenog zakona (nomos) i prirodnog zakona (fizis). Nomos je taj koji ih čini nejednakim. Prirodno pravo je ono pravo koje pojedinac stiče rođenjem. Ko želi da živi srećno mora da se drži isključivo prirodnih zakona, dok se ljudskih valja držati samo pred drugim ljudima, tim pre što su ti zakoni veoma često u suprotnosti sa prirodom.

Antifont je bio protiv čisto posmatračkog načina života. „Živeti, to znači biti u politici, u javnom životu i svim opasnostima koje u njemu vrebaju". Za njega je život „ nalik jednodnevnoj straži, a dužina života, jedan dan u kome bacamo pogled na svetlo i predajemo sledećem naraštaju“

Nastavi čitanje na stranici Hipija

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me