Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

 Aristotel

Aristotel se bavio skoro svim oblastima. Broj njegovih dela varira od
200-1000. Dele se na više tipova:

  1. etički, politički, retorički spisi "Nikomanova etika",
  2. ’’Retorika’’
  3. ’’Politika’’
  4. ’’O pesničkoj umetnosti’’,
  5. ’’Spis o duši’’,
  6. ’’Metafizika’’.

Imao je svoju filozofsku školu. Učitelj je Aleksandra Makedonskog. Rodom je makedonac i u Atini je imao problema zbog toga. Pre svoje filozofske škole on je bio 20 godina u Platonovoj školi.

Imao je dva tipa predavanja:

  1. Ezoterička – izučavaju metafiziku
  2. Egzoterička – odnose se na sve oblasti sem  metafizike.

Kritika Platona

"Drag mi je Platon ali mi je draža istina". Iako se donekle slaže sa Platonovom teorijom ideja ne slaže se sa Platonovom tvrdnjom da su ideje izvanzemaljski, kao čulni entiteti koji utiču na naš svet. Problem Platonovog učenja je što se javlja jaz između duhovnog i materijalnog sveta koji nije na najbolji način premošćen u Platonovom učenju. Ne vidi se način na koji ideje deluju u svom svetu. Ovim se problemom bavi Aristotelova metafizika.

Dva osnovna Aristotelova učenja su:

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me