Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

E M P E D O K L E

(oko 483-423. god. p. n. e. )

Empedokle je poreklom iz Agrigenta (polis na Siciliji). Savremenik Sokrata  koji je u svojoj ličnosti ujedinio filozofa, lekara i religijskog vođu. Postoji legenda o njegovoj smrti, da se bacio u vulkan ne bi li sačuvao predstavu o svojoj besmrtnosti, kao i da je živeo 109 godina. Sve su to dokazi njegove popularnosti.

Po njemu postoje 4 osnovna elementa, koja su nepropadljiva ujedno i počela ili korena bića: vatra, voda, vazduh, zemlja. Oni predstavljaju odnos za sve drugo mnoštvo koje nalazimo u prirodi. Međusobno se stalno sjedinjavaju u Jedno da bi se potom rastavljali - sve to na osnovu naizmeničnog dejstva zasebnih sila ljubavi i mržnje. Sila privlačenja jeste - ljubav, dok je sila rastavljanja - mržnja. Ove sile se ne mogu videti. Po njemu se ljudski svet nalazi na sredini puta izmedju vladavine ljubavi i mržnje.

Preuzima od Parmenida koncepciju celovitog bića koje traje večno, ali takođe smatra da se sve kreće i ponavlja.

Empedokle ne poznaje ideju prvobitnog pokretača svih stvari. S druge strane on veruje u reinkarnaciju, smatra da sve što se nama dešava jeste posledica učinjenih dela u prošlosti, bilo ona dobra ili zla. Otuda vodeći računa o svom delovanju u sadašnjem životu, pripremamo se za budućnost.

Nastavi čitanje na stranici Anaksagora

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me