Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

OSNOVNI FILOZOFSKI PROBLEMI

Ontološki Saznajni (epistemološki) Praktičan (etički)

OSNOVNA ONTOLOŠKA STANOVIŠTA

A. U odnosu na broj principa B. U odnosu na vrstu principa
Monizam Tales Voda Idealizam Platon,
Hegel
Ideja
Dualizam Dekart Duh i materija Matrijalizam Demokrit,
Marks
Atom
materija
Pluralizam Empedokle Voda, vatra, vazduh, zemlja Voluntarizam Šopenhauer volja

PODELA EPISTEMOLOŠKIH STANOVIŠTA U ODNOSU NA IZVOR SAZNANJA

Empirizam Lok Iskustvo
Racionalizam Dekart Razum

PODELA EPISTEMOLOŠKIH STANOVIŠTA U ODNOSU NA POUZDANOST SAZNANJA

Dogmatizam Moguće pouzdano saznanje stvarnosti
Skepticizam Sumnja u mogućnost pouzdanog saznanja

OSNOVNA ETIČKA STANOVIŠTA

Deontološko Kant Poštovanje dužnosti (moralnog zakona)
Konsenkvencionalističko (utilitarističko) Mil Korist, zadovoljstvo, izbegavanje bola
Etika vrline Sokrat, Aristotel Vrline (pravičnost, hrabrost, mudrost … )

Nastavi čitanje na stranici Kosmološki period

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me