Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

Kosmološki period

Prvi filozofi, tzv. presokratovci, prvenstveno su se bavili proučavanjem prirode. Zato se često nazivaju i fizičari. Oni su nastojali da pomoću razumski zasnovanih dokaza utvrde prvobitne principe svih stvari. Tragali su za svrhom ili smislom bića-bivstva – onoga što jeste, što čini ili omogućava postojanje zasebnih bića. Taj napor mišljenja pretpostavljao je razvoj pojmovnog poimanja, u čijoj osnovi stoji čuđenje nad činjenicom postojanja, odnosno razumska radoznalost pred zagonetkama prirode i kosmosa.

Nezavisno od toga, izvesno je da su oni nastojali da zdravorazumskim zaključivanjem i uz izvesne analogije sa mitološkim predstavama prevladaju razliku između očiglednog čulnog mnoštva, s jedne, i opšteg jedinstva ili povezanosti svih stvari u svetu, s druge strane. U tom traganju za jedinstvenim načelom svega postojećeg presokratovci su prirodu razumevali kao osnovu svih zbivanja, ili kao opšti okvir stvarnosti, dok je kosmos bio izraz kojim su označavali univerzalni – „pravični“ poredak stvari u svetu.

Utoliko je moguće reći da su se „fizičari“ bavili prirodom kosmosa: tragali su za načelom ili „korenom“ (grč. arhe) svega postojećeg. Arhe je u tom smislu bezvremeni temelj života koji obezbeđuje postojanost i zakonomernost u očiglednim stalnim promenama unutar čulnog sveta. Time su presokratovci prvi uočili i pomoću pojmova odgonetali probleme odnosa Jednog i mnoštva, nastajanja i propadanja, prvog i izvedenog, kretanja i mirovanja, kvantiteta i kvaliteta..

Nastavi čitanje na stranici Jonanska škola

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me