Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

LEUKIP & DEMOKRIT

(oko 450. god. p. n. e.) & (oko 460-370. god. p. n. e.)

Leukip i Demokrit su predstavnici atomističke filozofije. Za osnivača se smatra Leukip. Njegovo originalno učenje je izgubljeno. Više se zna o Demokritu. Prvi je objedinio filozofska interesovanja iz domena kasnije nastalih naučnih disciplina kao što su matematika, fizika , etika... Zvali su ga Mudracem ali i Podrugljivcem, jer je voleo da ismeva ljude. Umro je, navodno, u 104-oj godini života.

„Sve je sastavljeno iz atoma“. Njihova filozofija pretpostavlja da se svemir sastoji iz beskonačnog broja nedeljivih jedinica - atoma.

Razlikuju se po veličini i obliku, kao i prema položaju, nedostopni su čulima, ali imaju čvrstinu i neprobojni su. Sudarom atoma nastaje prvobitni vihor koji označava početak sveta. Međusobno se povezuju na bezbroj privremenih načina stvarajući svet kao beskrajnu promenu.

Atomisti smatraju da svetom ne vlada nikakvo priviđenje, već da se sve događa samo po sebi.

Demokrit smatra da se sva živa bića na Zemlji nalaze u večnim promenama i borbi za opstanak, u kojoj sposobni ostaju a nesposobni nestaju. Nakon dugog niza preobražaja životinjskih oblika, nastao je ćovek. On je „svet u malom“ u kome vlada samo jedno - razum, osećanja su podvrgnuta tuđoj vlasti ali mogu i zasebno da vladaju, a požuda je samo vlast drugog. Isto kao što u kosmosu postoje oni koji vladaju - bogovi, oni koji vladaju i kojima se vlada - ljudi, i bića kojima se samo vlada - životinje.

Nastavi čitanje na stranici Antropološki period

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me