Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

Platon

Platon je Sokratov učenik. Napisao je ukupno 36 dela a najvažnija su: Odbrana Sokratova, Gozba, Protagora, a najznačajnije od svih je Država. Dela su pisana u vidu dijaloga. U svim delima Sokrat je glavna ličnost i on izlaže svoju filozofiju. Išao je u svoju školu, Akademiju, koja se može smatrati prauniverzitetom.

Dva osnovna Platonova učenja su

Nastavi čitanje na stranici Antologija (Teorija Ideje)

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me