Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

Tales

(oko 640-550. god. p.n.e)

Najveću slavu Tales je stekao proračunom kojim je najavio pomračenje Sunca 585. god p.n.e. Poznata je anegdota iz njegovog života prema kojoj je upao u bunar dok je posmatrao zvezde. Tales je vekovima slavljen kao vrhunski geometar (pomoć pri vojnom osvajanju), lucidni geograf (otkriće izvora Nila), sjajan matematičar (pomoću senke izračunao visinu piramida), skroman mudrac (poklonio tronožac delfskom proročištvu koji su mu Heleni dedelili kao najmudrijem među njima) itd.

Temeljno načelo i osnovni elemenat prirode Tales je video u vodi – nepromenljivom praizvoru iz kojeg sve nastaje isparavanjem ili zamrzavanjem. Prema Aristotelovom svedočenju Tales se odlučio za vodu jer je zaključio da je ona hrana svih bića i da kao takva pretstavlja beskonačnu zalihu svih stvari.

Međutim, po svemu sudeći, Tales, kao i ostali Jonjani, još uvek nije pravio razliku između načela (principa) i elemen(a)ta svih stvari. Prva jasna pojmovna i terminološka svedočanstva o toj razlici nalazimo tek kod Aristotela. Ipak, s obzirom na to da materiju, tj. vodu smatra osnovom sveg postojanja, Tales do danas slovi kao prvi „materijalista“ među filozofima.

U jednoj istančanoj, razvijenoj filozofskoj interpretaciji to bi značilo da za Talesa biće, tj. ono što jeste, ima svoju punoću, izvesnu telesnost, prostiranje i gustinu. Važno je uočiti da se značenje ovih pojmova nužno ne podudara sa značenjem reči materijalizam, koju mi danas koristimo.

Nezavisno od drugih zabeleženih tvrdnji u kojima je zemlja pretstavljena kao ravna ploča, a svet protumačen kao živa materija koja se pokreće uz pomoć demona, ako najvažniji domet njegove filozofije ostaje uvid da različite pojedinačne stvari u prirodi imaju svoj jedinstveni – zajednički osnov. Drugim rečima Tales je prvi u razlici stvari uočio njihovo
jedinstvo.

Nastavi čitanje na stranici Anaksimander

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me