Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

Z E N O N

(oko 490-430. god. p. n. e. )

Zenon je Parmenidov učenik koji je nastajao da dokaže apsurdnost tvrđenja o realnom postojanju mnoštva, kretanja i promene. Zapravo trudio se da dokaže kako logičko mišljenje negira postojanje bilo kakvog kretanja, samim tim i mnoštva, odnosno promena.

Da bi dokazao Parmenidovo učenje, Zenon je formulisao četiri paradoksa, kojima se pokazuje da iako u našem iskustvu stvarnosti postoje kretanje i promene, mi uistinu nismo u stanju da ih razumski, tj. logički pojmimo.

  1. U paradoksu nazvanom Dihotomija, Zenon pokazuje da sve što se kreće pre nego što dostigne cilj svoga kretanja mora najpre da pređe polovinu puta, onda polovinu te polovine, i tako u beskraj. Zaključak je da kretanje ne može imati početak, jer početak pretpostavlja da se u ograničeno vreme pređe neograničeno mnogo prostora, što je logički nemoguće.

  2. Najpoznatiji Zenonov paradoks je Ahil i kornjača. U njemu on pokazuje da u nekoj trci između brzonogog Ahila i jedva pokretne kornjače, koja ima malu prednost na startu, Ahil nikada ne može stvarno da prestigne kornjaču. Kada Ahil dostigne polaznu tačku sa koje je krenula kornjača, ona je već prešla na drugu tačku. Rastojanje između Ahila i kornjače će se neprestano smanjivati, ali da ono nikada neće biti poništeno jer će kornjača uvek biti ispred Ahila za onoliko koliko je u međuvremenu prešla od staze, i tako u nedogled. Da bi sustigao kornjaču on bi morao da savlada neku vrstu „beskonačne razdaljine“, što je logički nemoguće.

  3.  Paradoks Strela, dokazuje da strela koja leti u svakom pojedinačnom trenutku zauzima određeni položaj u prostoru, što znači da miruje, a nije razumno misliti da zbir mirovanja moze da da kretanje. Što znači da je to privid  čula, i da kretanje zapravo ne postoji.
  4. Poslednjim paradoksom Stadion, Zenon ukazuje na nemogućnost stvarnog postojanja kretanja
  5. Nastavi čitanje na stranici Empedokle

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me